Zwroty i reklamacje

  • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dot. Zamówienia.
  • Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Fueco, pocztą elektroniczną na adres Fueco reklamacje@fueco.pl lub w ramach Portalu o ile jego funkcjonalność przewiduje komunikację z Fueco dot. reklamacji.
  • Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację i będącej nabywcą Przedmiotu aukcji, numer aukcji, datę zakończenia aukcji, adres e-mail, numer telefonu oraz uzasadnienie reklamacji.
  • Fueco udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 od dnia jej otrzymania.
  • Odpowiedź na reklamację zawierać będzie informacje o jej uznaniu lub odrzuceniu oraz uzasadnienie. Odpowiedź na reklamacje może zawierać także wezwanie klienta do udzielenia informacji koniecznych do rozpoznania reklamacji.
  • W przypadku, gdy reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. powyżej, Reklamujący zostanie poinformowany o powodzie wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji oraz o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Fueco na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
  • Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych